Ordlista

Anemi

Ett tillstånd då antalet röda blodkroppar är onormalt lågt. Kan ge symtom som trötthetskänsla och svaghetskänsla.

Benmärg

Mjuk, blodproducerande vävnad som ligger i skelettets märghåla. Märghålan innehåller benmärgscellerna och omogna stamceller som ger upphov till röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar.

Blödning

Innebär att blodet genom kärlskada har lämnat sin naturliga hemvist. Indelas i inre blödningar från eller i organ, till exempel mjälte eller lever, och yttre blödningar från synliga sår/skador.

Blodplättar

(trombocyter)

Blodpropp (trombos)

Levrad (koagulerad) blodansamling; kallas också trombos. Kan bildas i ett blodkärl eller i hjärtat. När den förs vidare med blodet till ett annat ställe i kroppen, så kallas det en emboli.

DNA

Förkortning för deoxiribonukleinsyra, den substans som innehåller genetisk information eller instruktioner för hur våra celler ska fungera. Cancer kan orsaka DNA-förändringar.

Essentiell trombocytemi (ET)

En av tre myeloproliferativa neoplasier/sjukdomar (MPN) som är sällsynta sjukdomar, men där ET är den som är vanligast av dessa tre.  ET kännetecknas av en okontrollerad produktion av blodplättar (trombocyter) i benmärgen. Kan öka risken for blödning och blodpropp.

Feber

Den normala kroppstemperaturen beror på var man mäter och varierar från 37,1°C i ändtarmen till 36,6°C i örat och 36,4°C i munnen. Det är vanligt att definiera feber som temperatur över 38°C mätt i ändtarmen.

Hematokrit

Andelen röda blodkroppar av totala blodvolymen. Ska normalt ligga under 45%. Har man väldigt låg hematokrit kan det vara tecken på anemi.

KML

Förkortning för kronisk myeloisk leukemi.

Kronisk

Ett kroniskt tillstånd är en långvarig eller livslång sjukdom. Myeloproliferativa sjukdomar anses som kroniska tillstånd, och många symptom på MPN är också kroniska.

Mjälten

Organ som sitter strax framför den vänstra njuren, det vill säga djupt under vänster revbensbåge i mellangärdet. Mjältens viktigaste uppgifter är att bryta ner gamla röda och vita blodkroppar samt att producera den typ av vita blodkroppar som vi behöver i vårt immunförsvar. Tillsammans med övriga immunsystemet ser mjälten också till att det bildas antikroppar, immunglobuliner, som känner igen skadliga bakterier och hjälper till att försvara oss mot infektioner.

Myelofibros (MF)

En MPN-sjukdom och den som är mest sällsynt av de tre diagnoserna. MF är ett kroniskt tillstånd när benmärgen gradvis ersätts av bindväv och förlorar förmågan att producera blodkroppar. När produktionen av röda blodkroppar minskar i benmärgen, försöker kroppen kompensera detta genom att starta produktion av röda blodkroppar i mjälten och levern, som då växer och blir förstorade. Typiska symptom på nedsatt benmärgsfunktion är blodbrist (anemi) och förstorad mjälte.

Myeloproliferativa neoplasier (MPN)

En grupp av främst tre diagnoser där benmärgen påverkas och som leder till överproduktion av blodceller. Förkortas ofta MPN. Myelo betyder benmärg och proliferativ betyder att växa eller reproducera snabbt. Neoplasma betyder ny växt.

Myeloproliferativa sjukdomar (MPN)

Myeloproliferativa neoplasier är en samlingsbeteckning för en grupp blodsjukdomar. Dessa tillstånd är nära besläktade med varandra och övergångsformer förekommer frekvent. Diagnoserna myelofibros, polycytemia vera och essentiell trombocytemi faller alla in under myeloproliferativ sjukdom.

Nattsvettningar

Kraftiga svettningar om natten. Kan bland annat orsakas av kronisk infektion, vissa blodsjukdomar eller psykisk spänning.

Phlebotomi (flebotomi)

Blodtappning eller åderlåtning. Basbehandling vid polycytemia vera.

Polycytemia vera (PV eller PVC)

En myeloproliferativ sjukdom som innebär en överproduktion av benmärgsceller, speciellt röda blodceller (erytrocyter). Celler växer ohämmat i benmärgen, så att det frigörs flera mogna blodceller till blodet än normalt.

Röda blodkroppar (erytrocyter)

De röda blodkropparna innehåller hemoglobin och har som huvuduppgift att transportera syre till cellerna i kroppen.

Trombocyter

Trombocyter (blodplättar) är ett cellfragment som finns i blodet och har till uppgift att upptäcka skador i blodkärlen och stoppa blödningar. Trombocyter skapas i benmärgen och cirkulerar sedan runt i blodet med hjälp av hjärtat. 

Vita blodkroppar (leukocyter)

Blodceller som skyddar kroppen mot infektioner. Det finns två huvudtyper – neutrofila, som angriper och slukar bakterier, och lymfocyter, som erkänner och deltar i kroppens immunreaktion mot främmande celler, infektionsorganismer och andra främmande inslag.