Vad är Polycytemia vera?

Polycytemia vera och myelofibros är besläktade sjukdomar i gruppen myeloproleferativa neoplasier (MPN). Båda sjukdomarna drabbar benmärgen och din blodcellsproduktion. Vid polycytemia vera är det framför allt för många röda blodkroppar som bildas, vilket gör att blodet blir tjockare. När du har polycytemia vera kan du ha en ökad risk för allvarliga blod- och kärlkomplikationer.

Fråga din läkare om du vill veta mer om polycytemia vera. Du kan också hitta användbar information på Blodcancerförbundets webbplats www.blodcancerforbundet.se.

Uppdaterad: 18-03-2019