Symtom vid Polycytemia vera

Vid polycytemia vera tillverkar benmärgen för många röda blodkroppar, vilket gör att blodet blir tjockare. För många röda blodkroppar kan även öka risken för trombos och blödningar. Det kan vara svårt att upptäcka sjukdomen vid en vanlig kroppsundersökning, men du kan ha rodnad i ansiktet och röda ögon. Till följd av den ökade produktionen av blodceller kan du även ha en förstorad mjälte, men det syns vanligen bara vid till exempel ultraljudsundersökning.

Några vanliga symtom vid Polycytemia vera är:

  • trötthet
  • klåda
  • tidig mättnadskänsla
  • koncentrationssvårigheter
  • viktnedgång
  • nattliga svettningar.

Hur upptäcker man polycytemia vera?

Vanligtvis upptäcks polycytemia vera vid provtagning för någon annan sjukdom. Innan man får sin diagnos kan en del patienter även ha genomgått en trombos eller blödning, vilket polycytemia vera ger en ökad risk för.

Uppdaterad: 18-03-2019