OM POLYCYTEMIA VERA

Polycytemia vera är en ovanlig sjukdom som drabbar omkring 160 personer per år. Personer i alla åldrar kan drabbas, men det är vanligare över 60 år. Sjukdomen orskas av förändringar i arvsmassan, så kallade genmutationer. Det är inte känt vad som orsakar dessa mutationer.

Uppdaterad: 18-03-2019