VAD ÄR MYELOFIBROS?

Myelofibros är en blodsjukdom som drabbar benmärgen. I benmärgen, som finns inne i skelettet, tillverkas blodkropparna. Alla blodkroppar bildas ur s.k. stamceller, som under sin tillväxt och mognad får signaler att bli endera av de tre cellslagen:de röda blodkropparna (erytrocyterna), de vita blodkropparna (leukocyterna) och blodplättarna (trombocyterna). De delar sig och mognar i benmärgen för att därefter som fullt fungerande blodkroppar levereras till blodet.

Vid myelofibros tränger bindväv ut benmärgscellerna

Vid myelofibros finns en kraftig ökning av bindväv i benmärgen som tränger ut benmärgcellerna som därmed får minskat utrymme att bilda tillräckligt med normala blodkroppar. Bindväven finns normalt i mycket små mängder i benmärgen som en stödfunktion.

Framför allt hämmas de röda blodkropparna

Vid myelofibros så är det framför allt bildningen av röda blodkroppar som hämmas av bindvävsökningen. De vita blodkropparna och blodplättarna brukar tvärtom öka i antal under den första delen av sjukdomsutvecklingen.
Myelofibros är ett av ett antal sjukdomstillstånd som kallas myeloproliferativa neoplasier (MPN). Andra MPN-sjukdomar är essentiell trombocytemi och polycytemia vera

Fråga din läkare om du vill veta mer om myelofibros.
Du kan också hitta användbar information på Blodcancer- förbundets webbplats www.blodcancerforbundet.se.

Uppdaterad: 18-03-2019