SYMTOM VID MYELOFIBROS

I början kanske du inte känner av att du har Myelofibros, men om sjukdomen fortsätter att utvecklas är det vanligt att känna sig orkeslös pågrund av att du börjar utveckla blodbrist, anemi, minskad produktion av röda blodkroppar. Det leder till att mjälten måste öka sin produktion, för att kompensera för den minskade produktionen av blodkroppar i benmärgen, vilket i sin tur gör att mjälten sväller. När mjälten sväller kan du få bukproblem – du kan till exempel få ont och tidigt känna dig mätt när du äter. 

Vanliga symtom är:

  • trötthet
  • tidig mättnadskänsla
  • viktnedgång
  • nattliga svettningar
  • feber
  • skelettsmärtor.

Hur upptäcker man myelofibros? 

Oftast upptäcks sjukdomen genom att ett blodprov tas som en del av en utredning på grund av trötthet eller i samband med läkarbesök av andra skäl. Det är också vanligt att patienter söker för bukbesvär, och att ultraljud eller CT visar på en förstorad mjälte.

Vid myelofibros visar proverna ofta på blodbrist plus ökat eller minskat antal vita blodkroppar och blodplättar. Diagnosen fastställs genom benmärgsprov. Det tas vanligtvis från bäckenbenets bakre kam under lokalbedövning. För att fastställa diagnosen tittar man bland annat efter bindväv (fibros) i benmärgen.

Uppdaterad: 18-03-2019