Jakavi | Om myelofibros

Myelofibros är en ovanlig sjukdom som drabbar omkring 40 personer per år i Sverige. Personer i alla åldrar kan drabbas, men de flesta är mellan 60 och 70 år. Sjukdomen är inte ärftlig och forskning visar ingen koppling mellan diagnosen och val av livsstil. Sjukdomen kan orsakas av förändringar i arvsmassan, så kallade genmutationer, men det är ännu inte känt vad som orsakar dessa mutationer.

Uppdaterad: 18-03-2019