DIN JAKAVIBEHANDLING

Du har fått Jakavi för att behandla din myelofibros eller polycytemia vera. Båda sjukdomarna tillhör en grupp av sjukdomar som heter myeloproleferativa neoplasmer. Till gruppen hör även essentiell trombocytemi. Gemensamt för dessa sjukdomar är en överproduktion av blodceller. Jakavi hämmar denna överproduktion. Här kan du läsa mer om hur Jakavi fungerar, hur du ska ta läkemedlet och vad du själv kan göra för att få ut så mycket som möjligt av din behandling.

Så verkar Jakavi

Det verksamma ämnet i Jakavi heter ruxolitinib. Jakavi gör att mjälten kan bli mindre, om du har en förstorad mjälte. Jakavi kan även lindra symtom till följd av din sjukdom som till exempel nattliga svettningar, klåda, mättnadskänsla och buksmärta. Dessutom kan läkemedlet bidra till att minska risken för allvarliga blod- eller kärlkomplikationer.

Uppdaterad: 18-03-2019