OM JAKAVI

Jakavi är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla vuxna patienter med förstorad mjälte eller andra symtom som myelofibros kan ge, till exempel feber, nattliga svettningar, skelettsmärta och viktnedgång.

Jakavi kan också användas för att lindra symptom, minska mjältstorlek och volymen röda blodkroppar hos vuxna patienter med polycytemia vera.

Uppdaterad: 18-03-2019