BEHANDLING MED JAKAVI

Här finns information om läkemedlet Jakavi och om sjukdomarna Myelofibros och Polycytemia vera. Här finns också svar på vanliga frågor om behandlingen med Jakavi och om sjukdomarna.

OM JAKAVI
OM MYELOFIBROS
OM POLYCYTEMIA VERA

Uppdaterad: 18-03-2019